Företagsmassage
Från och med 1/1-2004 är friskvård, till exempel massage, på företag avdragsgill!
Det lönar sig för alla företag att satsa på personalen! Personalen är en viktig produktionsresurs som måste vårdas för att förbli frisk och välfungerande.
Ni har många alternativ att välja på. Vi kommer till ert företag och gör en liten presentation så är det lite lättare att välja behandlingsform, tid, plats och dag, utan förpliktelser. Priserna varierar beroende på hur många anställda på företaget som skall ha massage.
Vi tar våra bärbara bänkar med oss och kommer till ert företag och gör behandlingar på plats. Era anställda tar med sig ett badlakan. Naturligtvis kan ni skicka era anställda till vår praktik på Artillerigatan 95, om det känns mer tilltalande.
Vi hinner behandla ca 2 personer per timma och då kan man t.ex. välja en rygg-, nack- och axelmassage (s.k. delkroppsmassage). Vi skickar gärna mera information.
Hur kan en behandling se ut?
Massage, massageterapeutiska behandlingar
Utförs antingen på vår praktik på Artillerigatan 95 eller på er arbetsplats.
Helkroppsbehandlingar (50 min) eller halvkropp (25 min) eller för den jäktade sittande massage vid arbetsplatsen (15 min)
Rörelseanalys
1 1/2 timmes analys om dina musklers styrka och svagheter och du får råd om övningar för att stärka de muskler som är svaga så att din kropp blir balanserad.
Stretchråd
Stretchråd av musklerna, individuellt anpassat för enskilda personer och deras problem.
Stressprofil
Genom att fylla i ett omfattande frågeformulär får man fram en profil som pedagogiskt belyser ens starka och svaga sidor inom olika områden som stress, belastning, trivsel, stresshanteringsförmåga, personlighetstyp, livsförändringar m.m.
Behandlingarna är individuellt anpassade efter var och ens behov. Syftet är att motverka skador och sjukdom på grund av belastning och stress, öka kroppsmedvetandet, lära ut avspänning och på så sätt göra det möjligt att tidigt lägga märke till och åtgärda tecken på ohälsa. Naturligtvis har vi tystnadsplikt och följer branschens etiska regler.