Att tänka på
Bokning
Bokningen sker via telefon, sms eller mail. Var beredd på att det kan vara svårt att nå oss via telefon då vi inte kan avbryta en behandling för att svara. I så fall kan du antingen lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett sms så kontaktar vi dig.

Avbokning
Avbokning måste ske senast dagen innan den beställda tiden. Ej avbokad tid debiteras enligt normaltaxa för behandling.

Patientens ansvar
Det är patientens ansvar att ge massageterapeuten all begärd information om eventuella sjukdomar, mediciner, graviditet m.m. då detta kan påverka behandlingsresultat.
Tystnadsplikt
Massageterapeuten har tystnadsplikt angående allt vad gäller behandlingen, hälsotillstånd och om allt som sägs under massagetillfället.
Betalning
Betalning sker vid behandlingstillfället.
Du kan betala med kort eller kontant. Reservera gärna jämna pengar.
Vi är anslutna till Wellnet, Benify och Actiway.
Företag kan faktureras, faktureringsavgift tillkommer.

Garanti
Vi är certifierade, diplomerade och patientförsäkrade, vilket garanterar behandlingens kvalitet.