Att tänka på
Bokning
Bokningen sker via telefon, sms eller mail.

Avbokning
Avbokning måste ske senast dagen innan den beställda tiden. Ej avbokad tid debiteras enligt normaltaxa för behandling.

Patientens ansvar
Det är patientens ansvar att ge massageterapeuten all begärd information om eventuella sjukdomar, mediciner, graviditet m.m. då detta kan påverka behandlingsresultat.
Tystnadsplikt
Massageterapeuten har tystnadsplikt angående allt vad gäller behandlingen, hälsotillstånd och om allt som sägs under massagetillfället.
Betalning
Betalning sker vid behandlingstillfället.
Hos Linda betalar du kontant. Reservera gärna jämna pengar.
Hos Anita kan du betala med kort, friskvårdscheckar/kuponger eller kontant .
Företag kan faktureras, faktureringsavgift tillkommer.

Garanti
Vi är certifierade, diplomerade och patientförsäkrade, vilket garanterar behandlingens kvalitet.